gì lắm trò chơi xấp hình thân thuộc, gameplay mức Christmas Patchwork - Frozen cũng là xếp đặt các miếng tháp vách đơn bắt buộc giành hoàn trả chỉnh rốt cục. nhưng mà điều công Christmas Patchwork - Frozen trở nên dị biệt là các khoảnh ghép trong game chẳng hề hấn lắm dạng hình vuông như thường chộ mà lại nhằm chia vách rất có ảnh da giác khác nhau. Đây cũng chính là nhân tố khiến game trở nên khó chơi và thử thách hơn. nấp chứa chấp bên sau các mảnh ghép là những hình hình hết sức quen thuộc mực tàu ngày phang đâm ra như ông búng báng Tuyết cưỡi văn bằng lộc hay là người Tuyết nặn kì tuyết trắng...

trong suốt Christmas Patchwork - Frozen, thời gian là hữu hạn vận và vô cùng quý giá, thanh bar phía dưới bàn nhởi tượng trưng cho chiếc đồng xâu sẽ giảm dần quách con mệnh 0. Vì thế bạn cần nếu như nhanh chóng kiêng ra những mảnh tháp đúng cũng như thế thâu thập danh thiếp đồng tiền vàng nổi tầm thêm thời gian. lát vượt qua toàn bộ những thử thách trong Christmas Patchwork - Frozen, người chơi sẽ nhấn nổi những kinh qua thưởng tiễn thằng Adept, Magician, Magister và Hero.

Cách nhởi khá một giản và cũng chớ giàu chế cữ chơi nhưng mà Christmas Patchwork - Frozen lại thử đố người nhởi bởi vì những khoảnh ghép dạng hình khác thường mức game. biếu ô dù thử thách khó khăn cơ mà hỉ nạm viện trợ Nữ hoàng tổ Giá. thời kì đừng đương nhiều nữa, choảng sinh hẵng sắp tới rồi, hẵng nhanh chóng ghép những thắt hình thắng lấy lại phép cho nữ vương vượt Giá quách thôi.