Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM vừa có văn bản trình Bộ gây dựng cân nhắc quy định diện tích quy hoạnh tối thiểu so với nhà ở. Trong đó, việc thiết kế xây dựng căn hộ chung cư TM có diện tích 25 m2, theo đề xuất kiến nghị của 1 số Doanh Nghiệp, liên tục bị Thành Phố bác bỏ.
Theo Ủy Ban Nhân Dân TP HCM, Lúc này, việc thiết kế, bố trí căn hộ, xúc tiến theo quy định tại tiêu chí đất nước TCVN 4451:2012, về nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. Theo đó, “Diện tích tối thiểu căn hộ cao cấp ở trong nhà ở căn hộ chung cư là 30 m2 so với căn hộ xã hội; 45 m2 đối với căn hộ cao cấp thương mại”.

nhà ở TM 25 m2 vẫn chưa được đem vào tiêu chuẩn (Ảnh minh họa)
với các căn cứ trên UBND TP.Hồ Chí Minh nhận định rằng, tiêu chí diện tích tối thiểu căn hộ giá rẻ Lúc này là 25 m2 so với nhà ở tập thể và 45 m2 so với nhà dịch vụ thương mại. Việc đầu tư thiết kế xây dựng căn hộ chung cư cao cấp thương mại loại hình chung cư với diện tích quy hoạnh nhỏ (dưới 45 m2/căn), sẽ làm đẩy gia tốc nhanh tốc độ đô thị hóa, tốc độ tăng dân số cơ học, làm tăng mô hình dân số. Điều đó làm tăng áp lực nặng nề lên mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội của TP hiện đang bị quá tải, phá vỡ quy hoạch được duyệt, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện “nhà ổ chuột” trên cao trong lòng đô thị.Bên cạnh đó, so với nhà ở nhà tập thể, căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà xã hội, quy định: “Trường hợp nhà ở tập thể là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chí, quy chuẩn thiết kế và xây dựng, tiêu chí diện tích quy hoạnh mỗi chung cư tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn, bảo vệ phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.
Từ tình hình trong thực tiễn trên, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị Sở kiến thiết xây dựng nhất thống quan điểm giữ nguyên diện tích quy hoạnh tối thiểu so với các Dự Án BĐS căn hộ chung cư cao cấp thương mại là 45 m2 , trong năm chờ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trở về nhà chung cư được ban hành.