Phần lớn các chỗ cắt nhau qua ñường bộ
ñược thực hiện bằng phương pháp cắt mở và
ñường ñặt ống của bồn chứa inox HONTO ở ñộ sâu lớn hơn thông thường
do vậy cần có phương pháp ñặt biệt ñể hỗ trở
cho rãnh hoặc gờ tại nơi vượt qua.

Nếu phương tiện có trọng tại lớn ống tại
chỗ cắt nhau ñó phải có bề dày lớn hơn so với
thông thường. Trước khi lắp, rãnh ống phải
ñược bảo vệ thích hợp và phải lắp ñặt các bảng
báo hiệu. Nên tránh sử dụng ống lót vì chúng
làm giảm khả năng bảo vệ của ống cathode.
Nếu không ñược phép cắt mở, có thể sử dụng các kỹ thuật tạo ñường hầm
như khoan lỗ, nâng ống, ñường hầm bêtông hoặc khoan ñịnh hướng valve-world.net .Ngoài
phương pháp ñịnh hướng ra, các phương pháp còn lại ñều yêu cầu phải có ống
lót, trong trường hợp này cần có biện pháp ñặt biệt ñể tạo môi trường không ăn
mòn cho ống hoặc sử dụng anode hy sinh dạng dài.