Tổ chức sự kiện cần rất nhiều nhân sự,mỗi nhân sự đảm nhận một hoặc nhiều công việc khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê các vị trí quan trọng nhất trong suốt quá trình tổ chức sự kiện.

Người điều phối

Đây là người quan trọng hàng đầu trong sự vận hành của ekip, là người có khả năng điều phối nhân sự, điều phối sự kiện diễn ra một cách tốt đẹp và thành công nhất. Đây cũng là người làm việc tốt dưới áp lực công việc cao.

Người hoạch định chiến lượt

Đây là người không thể thiếu trong bất kỳ sự kiện nào, họ đảm nhận nhiệm vụ hoạch định ý tưởng, phát triển ý tưởng và triển khai các ý tưởng ấy. Người hoạch định chiến lượt phải cân đối Ngân sách hợp lý trong suốt quá trình tổ chức sự kiện. Đây cũng là người phụ trách pháp lý, khi cần thiết phải xin phép chính quyền địa phương khi sự kiện đó diễn ra.

công ty tổ chức tất niên

Người chăm sóc khách hàng

Đây là người phải có tài ăn nói, phải hết sức lịch sự, chăm sóc tạo mối quan hệ với các khách hàng đã có trước đó và tạo mối quan hệ với các khách hàng tìm năng.

Người quản lý

Đây là người có vai trò là lắng nghe và giúp đỡ nhân viên, hướng dẫn để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong sự kiện.

Người phụ trách nghệ thuật

Đây là người thực hiện các ý tưởng của lãnh đạo, đàm phán các hợp động quảng cáo và tham gia vào các quá trình sáng tạo, thiết kế, tạo nên ý tưởng chủ đạo của sự kiện.

Người quản lý ăn uống

Đây là người có trách nhiệm làm khách hàng hài lòng về dịch vụ, đồ ăn, thức uống trong sự kiện. Chuẩn bị nhân sự tại bộ phận, phân công, chia việc, điều phối tất cả mọi vấn đề có liên quan. Đây cũng là người đưa ra các ý kiến về chi tiêu, tiết kiệm ngân sách trong lĩnh vực ăn uống tại sự kiện.

công ty tổ chức sự kiện tất niên

Bộ phận âm thanh, ánh sáng

Đây là người có trách nhiệm trang trí thiết bị, vận hành hệ thống ấm thanh, ánh sáng trong sự kiện. Họ cũng phải chịu trách nhiệm set up và vận hành hệ thống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chương trình.

Bộ phận trang phục

Đây là bộ phận thiết kế, chuẩn bị trang phục trước và trong suốt quá trình sự kiện diễn ra. Sự tươm tất, gọn gàng và lịch sự chính là điểm nhấn của sự kiện. Tuy vào mục đích của sự kiện mà có thể bố trí những trang phục khác nhau.

Nhân viên

Đây là bộ phận đông đảo nhất trong nhân sự của sự kiện, lực lượng này sẽ thực hiện tất cả các công việc do lãnh đạo giao.

Trên đây là sơ lược các nhân sự khi tổ chức sự kiện, chúc các bạn thành công.