Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư các dự án thu hồi đất đang gặp nhiều khó khăn vất vả, tinh giảm như giai đoạn bồi thường, tương hỗ, tái an cư và chuyển nhượng bàn giao mặt phẳng của phần lớn các dự án Bất Động Sản còn chậm...

dự án tái định cư 38ha P Tân Thới Nhất, Q.12 “dây dưa” hơn 15 năm vẫn chưa xong công tác bồi thường
Báo SGGP ra ngày 5-1, có bài “Chưa định cư với tái định cư” phản ánh công tác tái an cư còn những bất cập khiến cư dân chưa yên tâm với cuộc sống tại nơi ở mới. Ngày 12-1 vừa qua, Phó Bí thư sở tại Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đã ký kết phát hành thông tư số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành quản lý Chính phủ trong công tác bồi thường, tương hỗ, tái an cư các Dự Án BĐS có thu hồi đất, góp phần không thay đổi tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.
>>> Xem thêm Mua bán nhà đất Quận 8-tại sao nên chọn Diamond Lotus
Còn nhiều vất vả
Theo nhìn nhận của Thành ủy, qua 20 năm thực thi Nghị quyết 18/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và thu xếp tái an cư trên địa bàn TP, công tác bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Chính phủ thu hồi đất có được nhiều kết quả tích cực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, góp phần đầu tư nâng tầm phát triển hạ tầng đô thành của TP.
tuy nhiên, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thu hồi đất đang gặp nhiều khó khăn, tinh giảm như quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và bàn giao mặt bằng của phần lớn các dự án còn chậm; trong xúc tiến tái định cư, vấn đề đảm bảo nơi ở mới cho cư dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhìn chung vẫn chưa tiến hành tốt; cơ chế điều hành về tài chính và đầu tư chưa đồng Sở để cung cấp yêu cầu; có sự độc đáo trong bồi thường, tương hỗ, tái định cư giữa dự án Bất Động Sản có vốn đầu tư từ chi phí nhà nước và vốn của tư nhân; việc nâng tầm phát triển, quỹ căn hộ cao cấp, đất ở tái định cư chưa phân phối yêu cầu công tác bồi thường, tương hỗ, tái định cư; chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, tương hỗ, tái an cư chưa đầy đủ phải bổ sung, kiểm soát và điều chỉnh nhiều lần gây khó khăn rất lớn trong tổ chức triển khai thực hiện.
tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan vẫn diễn biến phức tạp; một số ít cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương còn để xẩy ra tình trạng sai phạm nghiêm trọng trong công tác điều hành quản lý Chính phủ về đất đai và bồi thường, tương hỗ, tái định cư gây thiệt hại cho Chính phủ và nhân dân, tác động đến vai trò, đáng tin cậy của những cấp ủy đảng.
nguyên do chủ yếu là do những mâu thuẫn, bất cập nảy sinh tương quan đến sự việc triển khai các quy chế của pháp luật trong công tác bồi thường, tái an cư dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện; có nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo cấp ủy, nghĩa vụ quản lý điều hành về đất đai…chưa minh bạch, công khai tổ chức triển khai thực hiện; chưa xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, có nhiều dư luận, đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai…
Để tăng cường lãnh đạo nâng cao giá trị thực thi, hiệu quả quản lý và điều hành Chính phủ trong công tác bồi thường hỗ trợ, tái an cư các dự án Bất Động Sản có thu hồi đất góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội - kinh tế trên địa bàn Thành Phố tiến trình 2018 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực thi bồi thường, hỗ trợ, tái an cư là sự tổ hợp quản lý và điều hành trên cơ Bộ liên hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý điều hành nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau như góp vốn đầu tư - tài chính - thiết kế và xây dựng - đất đai...
đó là nhiệm vụ trung tâm trước mắt và lâu dài của mạng lưới hệ thống chính trị từ TP đến cơ Bộ. Phấn đấu trong thời hạn 2018 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và thu hồi đất các dự án có giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư phê duyệt trước thời điểm ngày 1-7-2014 và hoàn thiện bàn giao mặt bằng đúng giai đoạn so với các Dự Án BĐS bồi thường, tương hỗ, tái an cư phê duyệt theo Luật Đất đai 2013; tập trung chuyên sâu hoàn thành sớm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư các dự án Bất Động Sản.
công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá của TP.Hồ Chí Minh. Rà soát, bổ sung, kiểm soát và điều chỉnh hoặc kiến nghị với cơ quan chính phủ, Bộ ngành Trung ương, giải quyết và khắc phục những bất cập, mâu thuẫn trong các quy định pháp luật liên quan theo phía thiết thực, hiệu quả phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị và tình hình trong thực tế của Thành Phố.
>>> Xem thêm Mua bán nhà Q.5 Ở Đâu Tốt Nhất?
Tạo cơ chế vốn và đầu tư
Về cơ chế vốn và góp vốn đầu tư, chỉ trình HĐND Thành Phố xem xét thuận tình thông qua mục Dự Án BĐS có thu hồi đất với các dự án Bất Động Sản đạt đề xuất kiến nghị về tính chất hợp lý và khả thi trong việc chuẩn bị sẵn sàng, cân đối được 6 điều kiện phải bảo đảm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi nhà nước thu hồi đất.
Sử dụng vốn nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để bồi thường tương hỗ tái định cư xúc tiến dự án; tạo quỹ đất sạch chuẩn bị mặt phẳng xúc tiến dự án Bất Động Sản, nhất là các Dự Án BĐS trọng yếu, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá của thành phố; các Dự Án BĐS đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư (PPP), dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực cho TP. Các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, dự án Bất Động Sản công trình theo tuyến, xem xét tách và phê duyệt phần bồi thường, tương hỗ, tái định cư thành tiểu Dự Án BĐS để thực thi trước công tác bồi thường, tương hỗ, tái an cư và bàn giao mặt phẳng trước lúc tổ chức triển khai tiến hành khai công.
triển khai ứng vốn từ Quỹ phát triển đất TPHCM hoặc Công Ty góp vốn đầu tư Tài chính nhà nước (HFIC) để tiến hành bồi thường, tương hỗ, tái an cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch sau đó đấu thầu chọn lựa chủ đầu tư dự án hoặc bán đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn.
Khi bán đấu giá quyền sử dụng đất, có cơ chế tài chính linh hoạt để sử dụng một phần tiền thu được liên tiếp góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất đấu giá. Khảo sát nhu yếu, nguyện vọng của dân cư trước khi đầu tư các dự án Bất Động Sản có thu hồi đất, Từ đó có chủ trương khích lệ dân cư đăng ký nhận bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái định cư theo dạng tự nguyện và đặt hàng các Doanh Nghiệp xây nhà ở thương mại, nhà xã hội theo tiêu chí căn hộ chung cư phục vụ nhu cầu tái an cư.