sử dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty bắt buộc phải CHUYỂN ác nghiệt LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)
Published on August 28, 2017
LikeSỬ DỤNG hóa đơn điện tử viettel: doanh nghiệp bắt buộc phải CHUYỂN cay nghiệt LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)3ShareShare áp dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty bắt buộc phải CHUYỂN hiểm độc LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)1
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
FollowPhạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
General accountant at Khatoco Trading Co. Ltd. - Khanh Viet hội nhóm
việc ứng dụng hóa đơn điện tử viettel (HĐĐT) mang đến thuận tiện cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. cụ thể, ứng dụng hóa đơn điện tử viettel giúp ngành thuế khởi xây căn cứ hiểm độc liệu về hóa đơn. chủ yếu vì thuận tiện như thế mà xu thế sẽ là doanh nghiện khi sử dụng hóa đơn điện tử viettel sẽ truyền cay nghiệt liệu về cho CQT để tạo nên một cơ sở hiểm độc liệu về HĐĐT. ngoài ra, kinh nghiệm ở Hàn Quốc còn cho thấy, CQT sẽ phạt đối với việc chậm truyền độc ác liệu hóa đơn hơn 2 ngày cho CQT. có thiết chế tài xử phạt việc chậm chạp chuyển hiểm độc liệu về CQT sẽ ứng dụng tại Việt Nam sắp đến. bài đăng này nhằm cung cấp những cơ sở về HĐĐT và xu thế chuyển dữ liệu hóa điện tử về CQT trong thời kì sắp tới.

trước hết, chúng ta hãy cùng nắm cơ bản thế nào là hóa đơn điện tử viettel?

hóa đơn điện tử viettel và áp dụng hóa đơn điện thử được hướng dẫn trong Thông tư 32/2011 và sắp xếp lại bằng hàng loạt công văn dẫn dắt khác. trong đó định nghĩa: HĐ ĐT là biết được về hàng hóa và dịch vụ được kiến lập, gửi nhận, truyền dẫn và lưu trữ trên các thiết bị điện tử. gồm có hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, xuất khẩu . HĐĐT là chứng từ dự kiến và quy định lưu trữ tối thiếu 10 năm theo luật kế toán. HĐĐT cũng có đầy đủ các biết được như hóa đơn giấy thường ngày. HĐĐT được lập phê chuẩn chương trình tạo HĐĐT hoặc các trung gian phục vụ giải pháp hóa đơn (SAAS). Các nguyên tắc về xử lý hóa đơn đã lập bao gồm: hủy, điều chỉnh cũng được phép tắc na ná hóa đơn giấy. bên cạnh đó, có một quy định riêng đối với HĐ ĐT chính là việc luân chuyển sang hóa đơn giấy nhằm lưu giữ chứng từ kế toán (không bắt buộc) hoặc chứng tỏ cội nguồn xuất xứ hàng hóa lưu thông trên đường. Theo đó, mỗi HĐĐT chỉ được thay đổi một lần và người thực hiện luân chuyển chịu 100 phần trăm chức trách về việc chuyển đổi.


Cũng ở thông tư này có quy tắc rõ trình tự giấy tờ triển khai hóa đơn điện tử viettel tại công ty.


Ảnh: hỗn hợp các thông tin liên đới đến HĐĐT hiện hành.

nhìn chung, HĐ ĐT trên quốc tế đã được ứng dụng từ lâu nhất là tại các quốc gia phát triển với cảnh ngộ căn cứ hạ tầng thông tin và trình độ tin học lớn mạnh. thực tiễn ứng dụng cho thấy sử dụng HĐ ĐT hạn chế chi phí chung toàn xã hội liên quan không gián tiếp tới in ấn, lưu trữ và truyền chuyên chở cũng như tổn thất hư hỏng hóa đơn.

tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cơ sở nào để doanh nghiệp phải khởi đầu sử dụng HĐĐT từ năm 2018.

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, mà chú trọng sẽ liên đới đến quy tắc về lộ trình biến đổi sang vận dụng hóa đơn điện tử viettel cho các công ty. thủa trước, Bộ ngân quỹ ban hành hình định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thử nghiệm áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực của cơ quan thuế; quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực thi khẳng định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. việc công bố Nghị định sắp xếp lại lần này cũng là một trong những hoạt động để khai triển thực thi cách tân giấy tờ hành chính, triển khai chủ yếu phủ điện tử theo quyết nghị 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

cụ thể lộ trình được thể hiện trong dự thảo Nghị định sửa đổi như sau:

với phương hướng đến năm 2020, căn bản thực thi hóa đơn điện tử viettel với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% lượng hàng hóa được đổi chác (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử viettel thì hành hình thực hiện từ năm 2018 như sau:

từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau sử dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế cho hành động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

(i) Các công ty, đơn vị sự nghiệp vận dụng hóa đơn điện tử viettel kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ thuế quan gồm:

- công ty được thành lập theo quy chế của pháp lý trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu kỹ thuật cao.

- Các doanh nghiệp sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh dinh theo nguyên tắc của pháp luật.

- doanh nghiệp, nhà băng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo ấn bản hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, doanh nghiệp trực thuộc khác tỉnh giấc, đô thị với hội sở chính có thực thi kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các công ty, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của cơ thuế quan gồm:

- công ty mới khai trương (không gồm có doanh nghiệp nêu ở điểm i ở trên);

- Các doanh nghiệp, đơn vị đang mua hóa đơn của cơ thuế quan gồm: doanh nghiệp vi phạm về quản lý, ứng dụng hóa đơn; doanh nghiệp có hoạn nạn theo thông báo của cơ thuế quan và doanh nghiệp, công ty khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày 01/01/2018 bắt buộc phải ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan theo thông tin của cơ thuế quan.

(iii) từ ngày 01/01/2019: 30% các doanh nghiệp, công ty còn lại.

(iv) từ ngày 01/01/2020:

- 80% các doanh nghiệp, công ty vận dụng hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế.

- khởi đầu khai triển hóa đơn điện tử viettel cho các hộ kinh dinh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

như vậy, mặc dầu chưa công bố chủ yếu tức trong năm 2017, tuy nhiên ngay từ 1/1/2018 một phòng ban công ty đã phải thực thi việc áp dụng hóa đơn điện tử viettel nên chuẩn bị trước là khôn cùng cần thiết cho doanh nghiệp. vô số doanh nghiệp chăm sóc ứng dụng kế toán cũng đã khởi đầu viết phần mềm tạo vật đơn điện tử viettel nhằm cung cấp giải pháp kịp thời cho công ty vận dụng chương trình kế toán của mình nhằm tích hợp ngay tức thì ác nghiệt liệu kế toán để tạo hóa đơn điện tử viettel.

có thể thấy cũng như quy tắc về kê khai và nộp thuế điện tử, việc nhất thiết công ty theo hành hình biến đổi vận dụng HĐĐT cũng nằm trong lộ trình cải cách thủ tục hành chủ yếu và xây dựng chủ yếu phủ điện tử. hơn nữa, Nghị định sửa đổi bảo đảm thích hợp với nguyên tắc của luật kế toán năm 2015, luật Giao dịch điện tử, luật Quản lý thuế, luật ban hành bài post quy phạm pháp luật năm 2015, các luật thuế và luật pháp có liên quan.

tình hình vận dụng hóa đơn điện tử viettel hiện tại tại Việt Nam như vậy nào?


từ năm 2011, thời điểm Thông tư 32/2011 có mặt trên thị trường đã có công ty sử dụng hóa đơn điện tử viettel. Và theo biểu đồ trên, số lượng công ty sử dụng HĐ ĐT tăng mạnh theo thời gian tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng khiêm nhượng trong toàn diện các hiện trạng hóa đơn hiện đang được ứng dụng.


tới năm 2016, cả nước đã có trển 656 công ty vận dụng HĐ ĐT tập trung chính ở Hà Nội và phố thị Hồ Chí Minh và là các công ty to hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có hạ tầng kỹ thuật thông báo phát triển. Gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và công ty chuyển vận đường sắt Sài Gòn Hà Nội. cảnh ngộ sử dụng hóa đơn điện tử viettel khôn xiết đơn giản và ăn khớp với lớn mạnh căn cứ hạ tầng biết được hiện tại, gồm: có chữ ký số và có mạng lưới công kệ thông tin cũng như có thể truy hỏi cập internet.

ngày nay có 2 hiện trạng hóa đơn điện tử viettel được chấp nhận:

hóa đơn điện tử viettel do doanh nghiệp tự trị thông qua chương trình hóa đơn hoặc hệ thống tạo vật đơn của đơn vị đáp ứng dịch vụ hóa đơn điện tử viettel.
hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của CQT, khi người bán lập hóa đơn có thể chuyển đến CQT để cấp mã xác thực trước khi chuyển lại để truyền sang cho người mua.
hình thái thứ 2 hiện đang được thử nghiệm với gần 315 công ty tham dự chủ yếu tại hai tỉnh thành là Hà Nội ( 201 doanh nghiệp) và Tp Hồ Chí Minh (114 doanh nghiệp). Trên căn cứ thông lệ thế giới một phần nước có áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan, Bộ tài chính đã nghiên cứu khởi xây hệ thống hóa đơn điện tử viettel có mã của CQT. hóa đơn điện tử viettel có mã của CQTcó điểm khác với hóa đơn điện tử viettel do doanh nghiệp phát hành và gửi tới người mua như nêu trên là trước khi được gởi cho người mua thì hóa đơn điện tử viettel được truyền đến mạng lưới điện tử của cơ thuế quan để được gắn mã điện tử của cơ quan thuế. thông qua mã điện tử này, cơ quan thuế sẽ có bài viết độc ác liệu của hóa đơn. xác định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chuẩn xác với mục tiêu:

Từng bước khởi xây cơ sở độc ác liệu về hóa đơn tập trung để chuyên dụng cho công tác quản lý thuế;
cách tân giấy tờ hành chủ yếu cho công ty, rút ngắn thời kì cho công ty khi thực hiện các thủ tục về hóa đơn;
thử nghiệm về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan để hoàn thiện chính sách về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan hơn nữa hoàn thành mạng lưới công nghệ biết được trước khi khai triển rộng toàn quốc;
cơ sở hiểm độc liệu về hóa đơn dùng cho quản lý thuế.
Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT tuy nhiên bây giờ với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử viettel nhưng không bao giờ quy định bắt buộc công ty chuyển cay nghiệt liệu hóa đơn về cơ thuế quan nên công tác quản lý thuế gặp không ít trở ngại đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT. Nhất là ngày nay, công ty đã không còn buộc phải gửi bảng kê hóa đơn mua vào mở bán cho CQT như cũ đây. chủ yếu vì thế mà xu hướng sẽ chuyển dữ liệu HĐĐT về cho CQT để quản lý tập trung. chi tiết, trong dự thảo Nghị định điều chỉnh có nguyên tắc rõ: "Người bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm truyền ác nghiệt liệu hóa đơn điện tử viettel cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp tục dẫn dắt của Bộ ngân sách. Cơ thuế quan có trách nhiệm bắt đầu xây dựng CSDL về hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, với năm (05) nội dung".

Xem chi tiết: http://www.cell-relay.com/category/c...a-don-dien-tu/

Theo đó, khi tất cả công ty khai triển hóa đơn điện tử viettel thì ngành thuế sẽ có mạng lưới cơ sở dữ liệu về hóa đơn từ đó có thể phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phân tách rủi ro doanh nghiệp, cá biệt kinh doanh. chưa hết có thể giúp cơ quan hải quan ở các cửa khẩu, sân bay tức tốc có biết được để thực thi hoàn thuế. khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan thì thông báo về hóa đơn của công ty được tập kết tại cơ quan thuế một cách liên tiếp nên cơ thuế quan có ngay biết được về doanh thu, chi phí hàng ngày của doanh nghiệp, kịp thời tìm thấy ra những bất thường khi công ty xuất hóa đơn. Cơ quan thuế, cơ quan khác của quốc gia không cần phải thực hiện xác minh hóa đơn như hiện tại. khi cán bộ thuế nhập thông báo về công ty bỏ trốn, mất tích, hệ thống sẽ tự động dừng nghiêm cấm công ty được xuất hóa đơn. bên cạnh đó dễ dàng ứng dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá biệt kinh dinh, cho các công ty bị cưỡng chế về nợ. như thế có thể thấy rõ chính kiến là buộc công ty phải vận dụng HĐ ĐT thay thế khích lệ như trước đây. khởi xây một lộ trình thực thi thay đổi. cùng với đó sẽ tiến tới phép tắc việc chuyển đổi ác nghiệp liệu HĐĐT về cho CQT.

Tuy có nhiều tiện dụng mang tới từ việc vận dụng HĐĐT như giảm thiểu tổn phí in ấn, lưu trữ cũng như mất mát hóa đơn, tại Việt Nam vẫn buộc phải thay đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy dưới hình thức luân chuyển hóa đơn điện tử viettel nhằm phục vụ phương châm chứng minh cội nguồn xuất xứ của hàng hóa khi lưu chuyển. trong khi đó, kinh nghiệm thế giới cho thấy không hề thực thi việc này bởi chẳng hề quy chế xuất xứ hàng hóa đi đường. mặc dù vậy trong nghị định sắp xếp lại khi đề cập tới lợi quyền và trách nhiệm của đơn vị, cá thể trong quản lý áp dụng HĐĐT có đề cập nội dung: "Hóa đơn điện có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các giấy tờ về thuế, chứng tỏ tính không trái pháp luật của hàng hóa lưu thông trên thị trường, để đăng ký quyền áp dụng, quyền nắm bắt, để kê khai thanh toán vốn ngân quỹ. Các cơ quan quản lý quốc gia có liên đới sử dụng hóa đơn điện tử viettel dùng cho yêu cầu quản lý, không yêu cầu phục vụ Hóa đơn giấy (tương tự như quy tắc Tờ khai hải quan điện tử)." Rất hi vọng khi thành lập Nghị định sửa đổi sẽ không bắt ép biến chất HĐĐT thành hóa đơn giấy để chứng minh cội nguồn xuất xứ nhằm đảm bảo tiện lợi của HĐĐT.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/