Xin gửi tới tất cả anh em trong diễn đàn Tài liệu PLC Mitsubishi tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ nhất, bao gồm đủ Catalogue, Manual, Software đã được kỹ thuật công ty sưu tầm và chọc lọc lại, đảm bảo chất
Tiếng Anh: https://plcmitsubishi.com/tai-lieu-l...itsubishi.html
Tiếng Việt: https://plcmitsubishi.com/tai-lieu-l...ieng-viet.html