Lục Nam (Bắc Giang) có nhiều thế mạnh để phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Nhờ quan tâm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản sản mà giờ đây nhiều sản phẩm như: na dai Lục Nam, dứa Bảo Sơn, hạt dẻ Tứ Sơn đã có chỗ đứng trên thị trường.


Xây dựng thương hiệu

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Lục Nam đạt 3.124 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2017. Trong đó, nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: khoai sọ (diện tích 479ha, sản lượng 9.101 tấn), cây rau màu các loại (diện tích 6.002ha, sản lượng đạt 117.639 tấn), na dai (1.715ha), vải thiều (5.900ha); cam bưởi (940ha), hạt dẻ (1.400ha)…

Dựa trên thế mạnh của mình, cùng với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND huyện Lục Nam đã tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh; tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh ở mỗi địa phương. Tag: phòng bệnh trên tôm thẻ

Trên cơ sở đó, Lục Nam đã rà soát, lập một số quy hoạch chuyên ngành như: Quy hoạch chăn nuôi; vùng sản xuất chế biến rau an toàn, na, dứa, hạt dẻ... Ban hành cơ chế hỗ trợ trang trại, các mô hình sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm có thế mạnh.

Với cách làm đồng bộ, thiết thực, đến nay, Lục Nam đã hoàn thành xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm na dai, hạt dẻ, dứa... Huyện đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 2 sản phẩm Chả giã tay Lục Nam và Rượu núi Huyền; đăng ký xây dựng thương hiệu cho hàng chục sản phẩm đặc trưng khác theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”.

Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đặng Văn Nhàn cho biết, thời gian tới, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với XDNTM, đô thị văn minh; xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái. Tag: nuôi tôm biofloc

Nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, Lục Nam đã duy trì và xây dựng mới 21 mô hình nhà màng, nhà lưới với quy mô 3,6ha sản xuất hoa, rau; 8 mô hình tưới tiết kiệm nước bằng phương pháp tưới nhỏ giọt trên cam, bưởi, dưa lưới với tổng quy mô 10ha; mô hình sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 100ha; 5 mô hình chăn nuôi lợn áp dụng công nghệ chuồng kín.

Trong đó, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao có sản xuất rau xuất khẩu tại xã Đông Phú (thu nhập 190 - 210 triệu đồng/ha); trồng hoa lay-ơn tại xã Khám Lạng (lợi nhuận 200 - 250 triệu đồng/ha). Mô hình chăn nuôi chim bồ câu ở xã Chu Điện, chăn nuôi gà, lợn tại xã Cẩm Lý cho thu nhập bình quân trên 1,5 tỷ đồng/năm. Mô hình trồng cây ăn quả tại các xã Đông Phú, Tam Dị, Bình Sơn, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Huyền Sơn, Bảo Sơn cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm...

Hay dự án hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao của anh Ngô Văn Chức, ở xã Đông Phú. Năm 2017, anh Chức đầu tư 700 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất các loại rau trái vụ chất lượng cao. Trong đó, anh được UBND tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 300 triệu đồng, huyện Lục Nam hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà màng, nhà lưới trên diện tích 1.500m2.

Năm đầu tiên, anh Chức thu lãi hơn 100 triệu đồng từ dưa chuột, cà chua bi...

Hy vọng, trong thời gian tới, nhiều mặt hàng nông sản của Lục Nam sẽ khẳng định được thương hiệu, từng bước nâng cao giá trị kinh tế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Nguồn: kinhtenongthon.vn/xay-dung-thuong-hieu-nhieu-nong-san-luc-nam-tang-gia-tri-post25353.html