Gia chủ thờ Phật phải thực tâm, phải có lòng hướng đến cái thiện. Gia chủ phải giữ gìn Ngũ giới, đặc biệt là không sát sinh tại tư gia. Nên tập chay tịnh vào ngày mùng 1, ngày rằm và các ngày vía Chư Phật – Bồ Tát (nhiều hơn hoặc nếu chay trường thì càng tốt). giữ giàng thân, lời nói đẹp, tâm ý thiện và trong lành, tham thiền, niệm Phật, lạy hối lỗi, làm lành lánh dữ…

bài cúng thần tài ông địa
bàn độc Phật có nhiều điểm cần lưu ý đề không đặt sai vị trí, những điều dưới đây trong cách lập bàn độc Phật tại gia bạn cần để ý:

Đặt vị trí bàn thờ Phật ở sảnh giữa nhà, cao khỏi đầu, áp lưng vào tường chắc chắn. bàn thờ quay ra cửa (hướng) chính của căn nhà, tức bất kỳ ai, người sống cũng như đã khuất, vừa bước vào nhà là thấy ngay bàn thờ Phật mà thật tình phụng lễ. Ý nghĩa nhằm cho mọi người trong gia cảnh (người còn sống) mà còn cả chúng sanh trong các cảnh giới vô vi (trong đó có người đã khuất), nếu gia chủ tu hành chân chánh.

Tuyệt đối không hướng bàn độc Phật đối diện với lò, bếp, dây treo xống áo, phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc những nơi xú uế, bất tịnh. Không dựa bàn thờ Phật vào tường nhà tắm, nhà vệ sinh, cầu thang. Không thờ Phật trong phòng ngủ (bất tịnh).

văn khấn thần tài thổ địa hàng ngày


Nếu có bàn thờ gia tiên thì phải đặt bàn độc gia tiên ở tường nhà bên trái hay tường nhà bên phải của bàn thờ Phật, do Phật là Bậc Viên Giác, là Thầy của thảy chúng sanh khắp Thập phương Tam cõi.

Không thờ Thần, Thánh (Mẹ sanh Mẹ độ, Quan Thánh…) nữa nếu đã lập bàn thờ Phật vì họ vẫn còn là chúng sanh trong Lục đạo luân hồi, chưa đánh tháo tử sanh. Đã quy y Tam Bảo thì trọn đời chỉ một lòng kính hướng Phật, không thờ phụng lễ lạy Thần, Thánh nào cả vì chỉ có Chư Phật mới độ tâm chúng sanh rốt ráo mà thôi.

Gia chủ phải giữ bàn thờ Phật luôn sạch sẽ. Nên dâng hương lạy Phật mỗi ngày 2 lần, khoảng 6 giờ sáng và 6 giờ tối. Nếu phối hợp lạy hối lỗi với công phu thực hiện tham thiền, niệm Phật, trì chú thì càng tốt.

Lập bàn độc Phật là nương nơi sự tướng mà tu Phật, hành theo hạnh Phật, tầm về Tự Tánh Phật của chính mình. Thờ một vị Phật tức thờ thập phương ba đời Chư Phật. Niệm Phật danh một vị Phật tức đồng niệm Phật danh thập phương ba đời Chư Phật. cho nên, tùy tâm duyên mà thỉnh vị Phật mình kính hướng nhưng tuyệt đối không sanh tâm ý phân biệt cao thấp, chọn Phật này, bỏ Phật kia… mà mạn thượng. “Năng lễ, sở lễ, Tánh không tịch”, nếu có thể liễu triệt Lý Tánh nêu trên thì việc thờ kính Phật, tu hành sẽ lợi lạc khôn xiết trên đường giác ngộ.