Đó có thể là nỗi lo sợ nếu chẳng may bỏ lỡ một cơ hội lớn, nhu cầu cảm thấy thích, mong muốn gây ấn tượng với một nhóm người hay đơn giản là hướng đến một công việc cao hơn. Chính những đặc điểm tâm lý này đã thúc đẩy các hoạt động Marketing và PR trong nhiều thập kỷ. Bạn chỉ cần nhìn lại cha đẻ của PR – Edward Bernays – để nhận ra rằng sức mạnh tâm lý to lớn đã đi vào phát triển PR.Một trong những hành vi có thể dự đoán được của chúng ta là dễ bị tổn thương bởi những quảng cáo thổi phồng theo hình thức kể chuyện (storytelling) kết nối với những chiều hướng cốt lõi bên trong mỗi chúng ta.
Như Dan Ariely chia sẻ Predictably Irrational trong cuốn sách của mình, với tư cách là một cá nhân, chúng ta có thể không đoán trước được. Tuy nhiên, là một phân khúc dân số hoặc nhóm lớn hơn (lập trình viên, người đam mê công nghệ, người giao dịch tiền ảo, v.v.), chúng tôi rất dễ đoán. Chúng ta đều là con người. Và như vậy, có một xu hướng dự đoán nhất định mà tất cả chúng ta đều tuân thủ. Phân tích thị trường tiền điện tử trong năm 2017 và 2018, có một mô hình có thể dự đoán được về khả năng dự đoán thị trường trong đợt tăng giá năm 2017 và hậu quả là thị trường sụp đổ vào đầu năm 2018.
Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại dau tu bitcoin.
Edward tận dụng sự sáng suốt của người chú của mình vào thời điểm đó – không ai khác ngoài Sigmund Freud, một nhà tâm lý học được coi là một trong 100 người quan trọng nhất của thế kỷ 20.Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại hash rate là gì.
Những khái niệm tâm lý này là nền tảng của những gì thu hút chúng ta trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo . Các thực tiễn như giảm giá (pre-sale) trước khi bán số lượng lớn, yêu cầu bồi thường của các dự án và đánh giá phải trả tiền là một cảnh tượng phổ biến trong ngành công nghiệp phần lớn không được kiểm soát này.